DLA RODZICÓW – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY


MŁODZIEŻ A ALKOHOL
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z e-publikacjami umieszczonymi na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Znajdą tam Państwo broszury i ulotki opracowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
https://www.parpa.pl/index.php/e-publikacje/category/3-profilaktyka-zachowan-ryzykownych-dzieci-i-mlodziezy

MŁODZIEŻ A NARKOTYKI
Ważne i aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej: