Diagnoza sprawności fizycznej dla kandydatów do klas policyjnej, strażackiej i bezpieczeństwa narodowego


Diagnozę sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego – klasa policyjna, klasa strażacka, klasa bezpieczeństwa narodowego rozpoczynamy 28 czerwca 2021 r. o godz. 10:00.

W dniu diagnozy 28.06.2021 r. prosimy dostarczyć: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie), kartę zdrowia (od pielęgniarki szkolnej)podanie do internatu (dla chętnych).