Cyberprzemoc – realne skutki wirtualnej przemocy


W czwartek, 23.03.2017 r. uczennice wszystkich klas licealnych mieszkających w internacie brały udział w zajęciach, których tematem przewodnim była cyberprzemoc. Spotkanie miało na celu uświadomienie, iż wirtualna przemoc może wyrządzić olbrzymią krzywdę sobie i innym. Dziewczęta dowiedziały się, jak reagować na niebezpieczne sytuacje oraz gdzie szukać pomocy. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć było ustalenie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz udostępniania przez młodzież właściwych treści na portalach społecznościowych. Ważne było również przekazanie informacji,  jak postępować  aby nie paść ofiarą wirtualnej agresji. Całość spotkania zakończyła się pogadanką na temat przeprowadzonych zajęć oraz wypełnieniem przez dziewczyny ankiety w ramach projektu „Jak nie paść ofiarą cyberprzemocy”.

Organizator: Anna Koch