“Bezpieczeństwo przede wszystkim”


“Bezpieczeństwo przede wszystkim” to projekt obejmujący zajęcia dodatkowe dla uczniów klas mundurowych w ramach III misji Uniwersytetu Opolskiego,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie klas drugich i trzecich policyjnych i strażackich w ramach projektu uczestniczyli w naszej szkole w cyklicznych zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny obejmujący m.in. zagadnienia z zakresu: profilaktyki antyterrorystycznej, bezpieczeństwa ekonomicznego, prawnych aspektów bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego, roli i miejscu Policji oraz sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa, negocjacji i rozwiązywania konfliktów w sytuacjach kryzysowych, samoobrony.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji z zakresu bezpieczeństwa i poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej przygotowując uczniów do podjęcia pracy w sektorze publicznym bezpieczeństwa.
Od połowy marca rozpoczną się kolejne zajęcia w ramach projektu dla  grupy uczniów klas pierwszych policyjnych.