Zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych


W dniu 13.03.2017 r. odbyły się dla uczniów klas maturalnych zajęcia z Autoprezentacji i wystąpień publicznych prowadzone przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS z Wrocławia. Celem spotkania było przygotowanie maturzystów do wystąpień publicznych z przedmiotów ustnych w trakcie egzaminu maturalnego, ale także podczas wszelkich wystąpień publicznych w tym rozmów rekrutacyjnych na rynku pracy. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadami autoprezentacji i poznali sposoby wykorzystania ich w życiu codziennym.