Akcja profilaktyczna “ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”


“ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”

Zachęcamy do udziału w akcji profilaktycznej organizowanej przez Komendę Główną Policji, Konferencję Episkopatu oraz Polską Radę Ekumeniczną. Przyczyńmy się wspólnie do podniesienia świadomości, kształtowania prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego. Zadbajmy o to, by nasi bliscy i znajomi, nosili elementy odblaskowe.

Bądź aktywny i działaj! Propaguj akcję na portalach społecznościowych,

namawiaj do noszenia odblasków i sam ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!!!

Naprawdę możesz uratować zdrowie i życie!

zapraszamy do współpracy: Wioletta Barczak i Marcin Olszewski