Konkurs na reklamę szkoły


Konkurs na reklamę szkoły: “Zareklamujmy się sami”Konkurs na reklamę szkoły "Zareklamujmy się sami"

  1. Konkurs organizuje Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.
  2. Termin oddania prac upływa w dniu 15.12.2016 roku.
  3. Forma reklamy jest dowolna, może to być: plakat, ulotka, folder, film, prezentacja, inna forma plastyczna.
  4. Prace mogą być wykonane indywidualnie bądź maksymalnie w trzyosobowych zespołach.
  5. Zabrania się korzystania z materiałów objętych prawami autorskimi, zapożyczania forma i treści z innych dostępnych na rynku informacji i haseł marketingowych. Prace muszą być od początku do końca wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu.
  6. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 31.01.2017 roku.
  7. Prace należy oddawać do pani Anity Nikiel – Faber, pani Wioletty Barczak lub pana Marcina Olszewskiego.
  8. Dla autorów najlepszych prac przygotowano atrakcyjna nagrody.

Termin oddania prac przedłużony został do dnia 31 stycznia 2017 roku.