Wybory do Rady Mieszkańców Internatu


We wrześniu odbyły się wybory do Rady Mieszkańców Internatu. Z 14 zgłoszonych kandydatur wybory wygrała większością głosów R. Tomczyk zostając przewodniczącą, zastępcą A. Solawa a skarbnikiem P. Kostecka. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wspólnych działań pozostałych mieszkańców.

Wychowawca: Slemp Anna