Wyniki wyborów do Rady Mieszkańców Internatu


W poniedziałek, 23 września 2019 roku przeprowadzono w internacie wybory do Rady Mieszkańców Internatu. Kandydowało osiemnastu chętnych wychowanków. W wyborach głos oddało 151 mieszkańców. Najwięcej głosów otrzymali:

1. Krystyna Skrzynkowska
2. Kaja Karp-Karpińska
3. Klaudia Sadlak
4. Kacper Kłodziński
5. Oskar Węgrzyn
6. Izabela Żak
7. Adam Grochla
8. Marta Konieczko
9. Viktoriia Kiriakova
10. Kacper Kędra
11. Vitalii Kiriakov
12. Wiktoria Pichlińska i pozostali kandydaci.

Ponieważ wszyscy otrzymali głosy „za” zdecydowano, że spośród osiemnastu członków Rady wybrani zostaną: przewodniczący i dwóch jego zastępców, a pozostali członkowie będą pełnić funkcje koordynatorów poszczególnych sekcji Rady.

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 samorząd mieszkańców ma liczną grupę swych przedstawicieli.

Pierwsze spotkanie wszystkich członków Rady Mieszkańców z opiekunem, odbędzie się w czwartek, 26 września o godzinie 19:30 w świetlicy internatu, wybrane zostaną wówczas osoby funkcyjne i zostaną zebrane propozycje zadań do rocznego planu pracy.

Dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu wyborów.

Opiekun Rady Mieszkańców: Bożena Czyczyło-Izbińska