21.09.2018 ,, Sprzątanie świata – Polska”


Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowej akcji pn. ,,Sprzątanie świata”. Głównym celem było rozbudzenie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Uczniowie porządkowali nie tylko teren wokół szkoły i internatu, ale także zabytkowy przyszkolny park. Wszystkim uczestnikom „sprzątania świata” należą się podziękowania.