Zajęcia na strzelinicy klubu PASJONAT


W dniu 22.10.2021 r. punktem zbornym uczniów klasy 2 BST była strzelnica klubu PASJONAT zlokalizowana w przepięknych lasach okalających miasto Ozimek. Tym razem wycieczka do lasu była ukierunkowana nie na zbieranie grzybów a na dawkę specjalistycznej wiedzy z zakresu czerwonej taktyki prowadzonej pod okiem specjalistów z Firmy QLMS a doprawionej zajęciami strzeleckimi na broni wykorzystywanej przez służby mundurowe. Z ramienia “dowództwa” – do nadzoru nad adeptami sztuki wojennej oddelegowano Panią Magdę Malewicz a kontrolą warsztatu militarnego zajął się Pan Dariusz Rogowicz. Produkując bliżej nieokreśloną ilość łusek uczniowie zneutralizowali wskazane cele papierowe po czym w czasie zajęć medycznych przy niewielkich stratach własnych okupionych potem i sztuczną krwią zdobyli kolejną porcję wiedzy praktycznej. Na koniec zajęć z poczuciem dobrze spędzonego przedpołudnia wszyscy uzupełnili braki kalorii porcją grilowanej wędliny z Masarni w Górkach.