Porozumienie o współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu


Nasza szkoła rozpoczyna kolejny projekt wychodząc na przeciw potrzebom młodzieży. W dniu 09.05.2022 podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu. Nasz wspólny projekt to świadoma edukacja prawna naszej młodzieży. Dziękujemy Pani Dziekan Rady, Katarzynie Bisowskiej za otwartość na szeroko idącą współpracę. Już w niedługim czasie wspólnie otworzymy naszą pierwszą konferencją naukową Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej.

„Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności”.