Konferencja „Mediacje rówieśnicze i szkolne sposobem przeciwdziałania konfliktom w szkole”


Konferencja „Mediacje rówieśnicze i szkolne sposobem przeciwdziałania konfliktom w szkole” podczas której mogłem reprezentować naszą szkołę w znakomitym gronie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawa Bożena Przybyszewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Krystyna Jakubowska, Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezes Centrum Mediacji przy NRA ada. dr Agnieszka Zemke-Górecka. Spotkanie niesie za sobą deklaracje daleko idącej współpracy.