I Dzień Wiosny w internacie


We wtorek 21 marca 2017 roku po długim oczekiwaniu oficjalnie przywitaliśmy wiosnę.  Uczniowie klas gimnazjalnych  zrobili w internacie kukłę Marzanny – symbolu zimy, która została poddana biodegradacji. Następnie młodzież udała się na salę gimnastyczną, gdzie wychowawcy przygotowali zajęcia rekreacyjno-  sportowe mające na celu promocję zdrowia oraz  integrację uczniów mieszkających w internacie.

wychowawcy odpowiedzialni:

Czech, S. Muszyński, M. Praszel